JÚLIUS

Az esztendő hetedik hónapját Julius Caesar-ról, a híres római hadvezér-államférfiról nevezték el. Hazánkban régebben júliust Szent Jakab havaként emlegették. A szent apostol nagy tiszteletét bizonyítja, hogy Nagy-Magyarország (történelmi Magyarország) számos települése a Jakab nevet viseli. A székely naptár júliust Áldás havának, más régi magyar naptárok Nyárhónak, a csillagászok Oroszlán havaként nevezik...

Július ünnepeinek, jeles napjainak névadói között több magyar származású személyiség is van...

Július 1. - Július első napját az Építészek Világszövetsége nyilvánította Építészeti Világnappá, hogy ezzel is felhívja a figyelmet az ember környezetét meghatározó módon alakító építészetre. Magyarországon 1988-ban ünnepelték meg először.

- A Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete 1996-ban kezdeményezte, hogy a köztisztviselői törvény 1992. július 1-jei életbelépésének emlékére Magyarországon július 1-je legyen a Köztisztviselők napja, amit először 1997-ben tartották meg.

Július 2. - Sarlós Boldogasszony ünnepe, mely nap Szűz Mária Erzsébetnél történt látogatására emlékeztet. Sarlós Boldogasszony, a várandós édesanyák ünnepe a hónap második napján van. Nagyon sok helyen e nap az aratás (ami az előző hónap utolsó napjaiban lévő Péter, Pál napjához kötődik) kezdete is. Sarlós Boldogasszony napjához gyógyító szokások kapcsolódnak. Az Alföldön sarlóval vágják le a fodormentát, majd - gyakran búzával együtt - a templomban megszenteltetik. A szentelt fodormentából főzött, mézzel ízesített tea jó a köhögésre, a fájós lábat gyógyítja, de adnak az állatoknak is belőle, ha betegség üti fel a fejét köztük...
A szárított növényböl szokás a beteg párnája alá tenni, söt még a halott koporsójába is...

- A Nemzetközi Sportújságíró Szövetség (AIPS) 1924. július 2-án alakult meg, ennek emlékére az 1994. szeptemberében tartott párizsi ülésen magyar javaslatra július 2-át a Sportújságírók napjává nyilvánították. 1995-ben ünnepelték először.

Július 4-e az Ébredés napja...

Július 11-én Szent Benedekre szokás emlékezni. Benedek Itáliában, az umbriai Nursiában született 480-ban. Ezekben az évtizedekben "Európa" szinte világvégi han-gulatban élt: akkortájt elbukott az utolsó római császár, a birodalomra folyamatosan barbár hadak törtek és a szétmorzsolással fenyegették. E vészterhes időkben nőtt fel Benedek, s alapította meg a Benedek-rendet. Jelszavuk a "Dolgozni és imádkozni" (Ora et labora!) volt. A pogány népek körében végbevitt térítésekben, a görög-római kultúra megmentésben kiemelkedő szerepet játszottak Benedek és rendtársai. VI. Pál pápa Szent Benedeket Európa védőszentjévé nyilvánította.

- 1989-ben aláírták az ENSZ Fejlesztési Programját, mely vezetői javasolták, hogy július 11. legyen a Világ népességének napja. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a népességnövekedés méreteire és az ezzel járó problémákra.

Július 12-e volt a tizennégy segítő szent közös ünnepe. A szentek: Szt. Lénárt, Szt. Erasmus, Szt. Miklós, Szt. Egyed, Szt. Vid, Szt. Achatius, Szent György, Szent Pantaleon, Szt. Kristóf, Szt. Eustachius, Szt. Balázs és három női szent: Margit, Katalin és Borbála. Általában betegség, járvány, egyéb szükség esetén hívták őket segítségül. Kápolnákat, oltárokat, ispotályokat szenteltek a tiszteletükre. Tiszteletük kezdete és kialakulása is bizonytalan, valószínűleg német földön keletkezett, és a nagy európai pestisjárvány (1347-52) idején terjedt el. Hazai elterjedéséről az első adat a XV. századból való.

Július 13-a Kr. u. a IV. században vértanúhalált halt (Antiochiai) Szent Margit ünnepe.

Július 17-e Boldog Hedvig emléknapja. Hedvig Nagy Lajos magyar és lengyel király leánya volt, aki 1386-ban lépett házasságra Jagelló László litván fejedelemmel. Hedvig nagyon sokat munkálkodott azon, hogy a litvánok keresztyénné váljanak. Prágában 1397-ben kollégiumot alapított litván teológusok számára, s az Árpád-házi szent asszonyok példáját követve törödött a szegényekkel, betegekkel, árvákkal és elesettekkel. Boldoggá avatása évszázadokig húzódott, de jóságáról már életében is legendák keletkeztek, s halála után ikonokon, oltárképeken a lengyel szentek és boldogok között ábrázolták.

Július 20. - E napon ünneplik az Illés nevet viselők névünnepüket. Illendő, ha e napon megemlékezünk Illés prófétáról is. A szegedi néphagyomány szerint, ha heves zivatar van, akkor "Illés csatázik a Sátán-nal". (A szólás arra utal, hogy Illés próféta lökte le a kevély angyalokat az égböl.)

Július 22. - Magdolna napja, mely a megtérő, bűnbánó Mária-Magdolnára emlékeztet.. A "néphit" szerint a napon köszönt be az igazi nagy meleg.

Július 22/23. az Oroszlán havának kezdete.

Július 24-e Kinga napja. IV. Béla magyar király leányát, Boleszláv krakkói és szandomiri herceg feleségét Kingát, XII. Ince pápa tette Lengyelország egyik védőszentjévé. Kinga alakja is jól jelképezi a hagyományos a mély lengyel-magyar kapcsolatok régmúltba nyúló eredetét. A hercegné a jótékonyság, türelem mintaképe és nagy segítője volt a Lengyelországot is feldúló tatár betörések utáni újjáépítésnek.


Szent Kinga és Szent Kristóf

Július 25. - Szent Kristóf, az utazók, az utasok védőszentjének ünnepe. A név görögül Krisztoforosz, aminek a jelentése Krisztust hordozó. A Kristóf név és Kristóf története pedig így szól:
"Egyszer egy magas, hatalmas erejű férfinek egy remete azt tanácsolta, hogy szolgálja Krisztust. Ezért a férfi egy gyors folyó partján telepedett le, ahol a hátán ingyen vitte át az arra járó embereket. Egy napon egy gyermek kérte meg, hogy vigye át a túl partra. Az erős ember felkapta a könnyűnek látszó gyermeket és elindult vele. A folyóban azonban egyre nagyobb lett a súly a vállán, majdnem elmerült, elsüllyedt a folyó iszapjában. A túlpartra érvén megkérdezte a gyermeket: Ki vagy Te? Én vagyok a világ ura, aki mindent teremtett. Én vagyok Krisztus. És téged ezentúl Krisztus-hordozónak, Kristófnak fognak nevezni." S Kristóf megtért, és vértanúságáig hittérítőként járta a vidékeket és a városokat."
Szent Kristóf az utazók, utasok, az autósok védőszentje, de tisztelik Őt számos mesterség folytatói is: a kertészek, a gyümölcskereskedők, s a munkájuk során a "vízen járók" is. A Szent Kristóf érmek napjainkban is gyakran díszítik a gépjárművek műszerfalát.

- Ugyanez a nap Szent Jakab ünnepe is. Elődeink Szent Jakab tiszteletét mi sem bizonyítja jobban, hogy a hazánkban számos településének nevében a Jakab név megtalálható: Hegyhátszentjakab, a Kaposvárhoz tartozó Kaposszentjakab, az őrségi régi szép kistelepülés Hegyhátszentjakab, Nógrád megyében Szurdokpüspökihez tartozó Zagyvaszentjakab. A történelmi Nagy- Magyarország egykori Torda-Maros vármegyében Tornaszentjakab, Székelyföldön az egykor különálló, ma Kászonszékhez tartozó Kászonszentjakab őrzi az apostol nevét.

Július 25-e a magyar hadihajózás napja.  1848. július 25-én, az „Országos Hadigőzös Mészáros” névre keresztelt hajó vízre bocsátásával vette kezdetét az újkori magyar hadihajózás. A Magyar Honvédség hadihajósai ezt a napot évtizedek óta fegyvernemi napjukként ünneplik.

Július 26-a az Annák névnapja. Napjainkban Magyarországon Annáról az Anna-bál jut először a legtöbb ember eszébe. Emlékeztetőül megjegyezzük, hogy Szent Anna és férje Szent Joakim Krisztus nagyszülei voltak, s nap mindkettőjük névünnepe. Régi népszokás, hogy Anna napján kezdik meg a kender "nyüvését", mivel a hagyomány úgy tartja, hogy e napon megszakad a kender töve...

Július 31-e a Jezsuita rendet, a Krisztus Társaságot megalapító (Loyola) Szent Ignácra való emlékezés napja.

1961-től július második vasárnapján ünnepeljük a Vasutas napot a kormány határozata alapján.

Július harmadik vasárnapja. Magyarországon 1995 óta rendezik meg az országos Polgárőr napot. Az eltelt évek bebizonyították a polgárőrszervezetek létjogosultságát. A lakosság széles körben felismerte az önszerveződés fontosságát, ami abban is megmutatkozik, hogy nemcsak a városokban, de már a kisközségekben is működnek polgárőrségek.

JÚLIUSBAN TÖRTÉNT

- 1877. július 29-én született (Charles) William Beebe (elhunyt 1962. június 4.) természettudós. Beebe-t már fiatalon elbűvölte a víz alatti világ „sekélyese”, ahová egyszerű sisakos búvárfelszereléssel gyakorta lemerült. Merülései alkalmával a víz alatt rajzokat készítette az akkor még meglehetősen ismeretlen víz felszín alatti világ élőlényeiről. Később a mélységek a megismerése felé fordult. Egy a felszínről leengedhető acélgömböt, un. batiszférát tervezett, amely több mélymerülési rekordot hajtott végre.

A Bermuda-szigeteknél 1934-ben Beebe és kutatótársa, Otis Barton 923 m mélyre merültek a batiszférában. Ez akkor mélymerülési rekond volt, ami 15 évig marad érvényben. Később, 1948-ban a batiszféra - Bartonnal a fedélzetén - 1370 méter mélységbe merült. Beebe a víz alatti kutatásairól könyvet írt Félmérföldnyire a tenger színe alatt címen. A kötet a Királyi Magyar Természettudományi Társulat 1937-ben megjelentette, érdekesség, hogy ez az első magyar nyelven megjelent, részben búvárkodással foglalkozó könyv.

- 1966. júliusában egy állapotfelmérő munka során Bárdi Miklós átúszta a Fővárosi Vízművek egyik 500 méter hosszú bújtatócsövét a Duna alatt. A merülés sorozat alkalmával Bárdi társa, P. Győző életét vesztette. Ez volt az első magyarországi halálos könnyűbúvár baleset. Valószínűleg a szerencsétlenül járt búvár szíve nem bírta a fizikai és pszichikai megterhelést.

Az oldal, az Euro-Hungária Alapítvány támogatásával készült