JÚNIUS

A június nevet az antik római Junotól, a gyermekáldás és házasélet istennőjétől származtatják a kutatók. Mások szerint a görög Ino-tól, a dajkaistennőtől (Leukothea, a Fehér Istennő) eredeztetik a június nevét. Bármely elmélet igaz lehet, s jelentős eltérés sincs, hiszen a két istennő lényegében egymás mása a görög-római mitológiában. A székely naptár Napisten havaként tiszteli júniust. Elődeink a régi magyar naptárban Szent Iván havának nevezték az esztendő hatodik hónapját Keresztelő Szent János tiszteletére. (A név a szent szláv nevének megfelelője.) A régi magyar kalendáriumokban gyakorta találkozunk a Nyárelő hónapnévvel is. A csillagászok körében a Rák hava - e csillagkép június 22/23-tól július 22/23-ig az uralkodó jegy - elnevezés a használatos

Június ünnepei, jeles napjai...

Június, első szombatja a Lakáskultúra napja. Az Európai Bútorkereskedők Szövetsége e napon ünnepli a lakáskultúra napját.

Június, első vasárnapja Pedagógusnap. Magyarországon 1952-ben ünnepelték először.

Június első vasárnapja az Építők napja. Több, mint 50 éve ezen a vasárnapon emlékezünk meg Magyarországon e fontos foglalkozásra és tevékenységre emlékeztető napról.

Június harmadik vasárnapja - Apák napja - Az apák megünneplését a századelőn kezdeményezték az Egyesült Államokban. Magyarországon 1994-ben, Miskolcon ünnepelték először.

A nyári napfordulóhoz legközelebb eső vasárnap - A Nap napja

Június 4-e a magyar fájdalom napja. 1920-ban, e napon kényszerítették hazánkra a gyalázatos trianoni békediktátumot, mely felszabdalta, megcsonkította Magyarországot. A reánk erőltetett kényszer, a diktátum béke gyilkos kései, kardjai mélyen bevágtak az ország testébe, elszakítva az ezeréves történelmi Magyarország kétharmad részét. A diktátum azonban nem csak a nemzet területét csonkította meg, hanem mély, máig is vérző sebeket okozott a nemzet polgárainak lelkében is... Közel kilencven évvel a nemzeti drámánk után, határainkon belül és kívül igaz magyar ember joggal mondhatja, kiálthatja: "Nem nyugszunk bele!" Emlékeztetőül álljon itt a Válogatás a magyar fájdalom verseiből című kötetben megjelent Sértő Kálmán "Utolsó roham" című versének két sora:

"...Széttépték azt az angyali hazát,
Az öregisten legszebb bánatát,..."

Június 5. - Környezetvédelmi világnap - 1972. június 5-én nyílt meg Stockholmban az "Ember és bioszféra" címmel az ENSZ környezetvédelmi világkonferenciája, amely ezt a napot világnappá nyilvánította.

Június 8-a Jézus Szentséges Szívének Ünnepe (2018-ban), Úrnapját követő nyolcadik, Pünkösd vasárnap utáni tizenkilencedik nap.

Június 8. - Szent Medárd ünnepe - A frank származású katolikus püspök 456-545 között élt. A gabona aratásának és a szüreti munkának a védőszentje. Medárd napja az időjóslás vonatkozásában is különösen jeles nap. Ilyenkor szinte egész Európában egyaránt az eget kémlelik a városban és vidéken lakók, mert az elkövetkező 40 nap csapadék viszonyaira következtethetnek a látottakból, érzettekből. Amennyiben esik, akkor szinte folyamatos, naponta megismétlődő csapadékra számíthatunk, viszont ha nem esett, akkor hosszú szárazságnak nézünk elébe. Van olyan területe Nagy-Magyarországnak, ahol Medárd napján a bor minőségére következtetnek: a Délvidéken, ha süt a nap, úgy tartják édes lesz, ha esik, akkor savanyú lesz az idei bor.

- Óceánok világnapja - 1992-től tartjuk ezt a napot, ezzel is felhívva a figyelmet a világtengerek megóvásának fontosságára.

Június 10. - Magyar ügyészség napja - Az első magyar királyi ügyészségi törvény 1871. évi kihirdetésének emlékére 1991 óta emlékezünk meg erről a jeles napról.

- Margit, a közkedvelt magyar női név névünnepe. A név ismertségét Árpád-házi Szent Margit tisztelete és a köré csoportosuló népi hiedelmek is növelték.

Június 11. - Szent Barnabás ünnepe - Apostol, vértanú, Ciprus, Milánó és Firenze védőszentje.

Június 13. - Szent Antal ünnepe - Az Antal nevet viselőket a hó 13-ik napján köszöntik családjaik, barátaik és ismerőseik. A név az egyik legismertebb szent, Szent Antal ünnepe (Páduai Szent Antal 1195-1231. jún. 13), aki valószínűleg a világon a legnépszerűbb szent, akihez hívők-hitetlenek gyakorta fohászkodnak, s kérésük teljesítése esetén adományokat helyeznek kilátásba. Magyarországon a szent tiszteletének első nyomai az 1200-as évekre vezethetők vissza és IV. Béla királyunk családjával kapcsolatban lelhetők fel. Csíksomlyón a XVIII. században alakult ki a katolikusok körében a híres, és egyre népszerűbb "kilenc keddi ájtatosság", az Antal névünnepét megelőző fogadalmi imádság-sorozat. Ez az ájtatosság az erdélyi magyar reformátusok között is ismert és gyakorolt. Szent Antal népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, hogy a múlt század első felében elterjedt szokás volt, hogy a piciny tartóba helyezett szent szobrát folyamatosan maguknál tartották - főleg - a férfiak.

Június 14-e a véradók napja. A WHO, a Nemzetközi Vöröskereszt, a Véradók Szervezeteinek Szövetsége, a Nemzetközi Vértranszfúziós Társaság javaslatára emlékezünk meg erről az életfontosságú tevékenységről. Azért ezt a dátumot választották, mert ezen a napon született az osztrák származású amerikai Karl Landsteiner Nobel-díjas orvos, aki felfedezte az AB0-vércsoportot.

Június 16-a A független Magyarország napja - Nagy Imre, Gimes Miklós, Losonczy Géza, Maléter Pál, Szilágyi József és a forradalom ismeretlen szabadságharcosának 1989. évi újratemetésének emléknapja.

Június 17. - Elsivatagosodás és kiszáradás elleni küzdelem emléknapja - e nap az elsivatagosodás egyre nagyobb veszélyére hívja fel a világ lakosságának a figyelmét.

Június 19-e is jeles, emlékezetes nap miden magyar ember számára. 1991-ben ezen a napon hagyta el 46 év után az utolsó "ideiglenesen" itt állomásozó (magyarul megszálló) szovjet katona hazánk földjét.

Június 20. - Nemzetközi menekültnap

Június 21. - A zene ünnepe

Június 22/23 - A rák havának kezdete

Június 23. - Olimpiai nap - 1894. június 23-án Pierre de Coubertin báró kezdeményezésére összeült Párizsban a Kongresszus az olimpiai játékok felújítására, amelyen elhatározták az olimpiai eszme újjáélesztését. E világnapot 1987 óta ünnepeljük.

- Spamellenes világnap - 2003-tól tartják a Yahoo kezdeményezésére.

Szent Iván napjának környezetében van a Múzeumok éjszakája. Az esztendő leghosszabb éjjele Szent Iván napján van, amire emlékeztet ez a kulturális rendezvény, amikor számos múzeum, közgyűjtemény éjszaka is várja látogatóit.

Június 24. - Szent János napja, Szent Iván ünnepe - A vértanúhalált halt Keresztelő Szent Jánosnak kiemelkedő az egyháztörténeti jelentősége, összekötő kapocs a Biblia által Ó- és Újszövetségre bontott időszakoknak (az a ritka személy, aki próféta és szent egy személyben), nevezik Őt Krisztus hírnökének is. 24-e a nyári napforduló is, melyhez számos ősi - többnyire a tűzzel kapcsolatos - szokás kapcsolódik. Szent Iván-éji tűzgyújtás, a tűzugrás, mely megvéd a gonosztól, az állathullástól, a jégtől és jó termést hoz. Egyes források szerint, mi magyarok a XI. században már gyújtottunk tüzet Iván előestéjén. A magyar paraszti élet ünnepei között jelentős helyet foglalt el ez a szokás, számos népdalban, mondásban, versekben megtalálhatjuk az erre való utalást. Napjainkban Európa szerte újra divatba jött a Szent Iván éji "virrasztás", főleg a fiatalok tüzek mellett, vidám hangulatban közösen várják a napfelkeltét.

Június 25. - Barlangok napja

Június 26. - A kábítószer fogyasztás elleni küzdelem nemzetközi napja - 1988-tól ünnepeljük az ENSZ-közgyűés határozata alapján. Célja figyelemfelkeltés a kábítószer veszélyeire, a drogkereskedelem elleni harc fontosságára. Magyarországon 1997-ben tartották először.

Június 26. - Szent János és Szent Pál napja - János és Pál római testvérpár volt, 362-ben együtt szenvedtek vértanúságot (362). Ünnepük idején van az aratás és a nyári zivatarok időszaka. Viharfékező szenteknek is tartják Jánost és Pált.

- Közalkalmazottak napja

Június 27. László napja. E napon, az ősi, szép magyar nevet viselők névünnepén emlékezzünk Árpád-házi szent királyunk, László emlékének, aki egyszerre vált a hit és haza bajnokává. "Csillagok között fényességes csillag" - köszöntik régi énekesek dicsőséges lovagkirályunkat, kinek dicső, vagy csodálatos tetteiről a történelmi (Nagy) Magyarország szinte minden területén emlékek, mondák maradtak fenn. Szent László koronázása alkalmával "...a királyi jelvényeket tisztelettel maga előtt vitetve, nem azért töltötte be a királyi méltóság feladatát, hogy az első legyen, hanem azért, hogy hasznos legyen..." Nyugodjon békén teste Nagyváradon, szelleme legyen minden igaz magyarral. Nagy királyunk nevét számos magyar település őrzi, örök emléket állítva neki, s dicső korának...

- Cukorbetegek világnapja - A diabétesz világnapot a WHO szervezésében tartják.

- Határőrség napja - A kormány határozata alapján 1992 óta ünneplik Magyarországon.

- Magyarországi Lengyelek napja - Az Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat a közös történelmi gyökerekre való tekintettel választotta a magyar szent király neve napját országos ünnepéül. Szent László 1077-1095-ig volt Magyarország királya, s anyai ágon a lengyel Piast-dinasztia leszármazottja, Vitéz Boleslaw lengyel király dédunokája volt. Ezen a napon a hazai lengyelek szentmisén vesznek részt, ünnepélyes koncertet rendeznek és átadják a Szent László-díjat valamint a "Magyarországi Lengyelekért" díjat.

Június 27. - Jézus Szentséges Szívének Ünnepe, Úrnapját (2014-ban június 22.) követő péntek.

Június 29. Péter-Pál - igazi - névünnepe. Jeles nap ez azért is, mert a magyar hagyományok szerint a "búza töve megszakad", és - ha az Égiek is engedik - ilyenkor kezdődik az aratás. Péter apostol, az első pápa és Pál, a népek térítő apostola. A hagyomány szerint mindkettőjüket ezen a napon végezték ki Kr. u. 67-ben Rómában. Pétert keresztre feszítették, saját kérésére fejjel lefelé, mert nem tartotta illendőnek, hogy úgy haljon meg, mint Jézus Krisztus, Pált pedig lefejezték, mert mint római polgárt megillette e tisztes halál. Ezért ez a nap Szent Péter ünnepe is, aki a pápák, a halászok védőszentje (halász volt, mielőtt Jézus tanítványa lett), de a lakatosok is szentjüknek tekintik, mivel a képzőművészeti alkotásokon a Mennyország kulcsaival a kezében szokták ábrázolni.

Június 30. - Szent Pál napja - E napon született Szent Pál, a nemzetek apostola, a laikus apostoli munka, "Actio Cattolica Cursillo" - mozgalmának védőszentje.

Június 30. - A keresztény vértanúk emléknapja - Kr. u. 64-ben kigyulladt Róma cirkusza, a tűz tovább terjedt, és hat napig lángolt a város. Néró császár a keresztényekre fogta a gyújtogatást, és irtózatos kegyetlenséggel pusztította el őket.

Június 30. - A magyar szabadság napja - 1991. június 30-án fejeződött be hivatalosan a szovjet csapatok kivonása Magyarországról és az ország visszanyerte önállóságát. Ennek emlékére minden év júniusának végén országszerte rendezvényeket tartanak, a fővárosban Budapesti Búcsú néven.

JÚNIUSBAN TÖRTÉNT

- A spanyolországi Aveyronban, 1826. június 13-án született Benoit Rouquayrol (Elhunyt: 1875.), aki Auguste Denayrouse-al közösen feltalálta az Aeroférát, a tüdővel vezérelt légzőautomata ősét. A légzőkészülék érdekessége, hogy sisakban és sisak nélkül is merülhetett benne a búvár.

- 1910. június 11-én született Jaques-Yves Cousteau kapitány, a legendás búvárparancsnok. Sajátos érdekesség, hogy Cousteau júniusban is távozott el körünkből az örök csend világába: 1997-ben, a hónap 25. napján.


Yves Jacques Cousteau

Rádai Ödön

- 1927. június 17-én, Budatétényben, született Rádai Ödön, akit az első magyar békaembernek tekintünk. Rádai a saját maga készítette búvármaszkjában 1953-ban, a Római fürdő tavában végrehajtott szabadtüdős merülését tekintjük a magyarországi könnyűbúvárkodás kezdetének.


Precontinent II.

Cousteau Tengyericsillag-háza

- 1963. júniusában kezdődik - Yves-Jacques Cousteau vezetésével - a PRECONTINENT II. víz alatti ház kísérlet a Vörös-tenger szudáni partjainál, melyben egy hónapon keresztül folyamatosan a 3 létesítményben 5 fő tartózkodott. A kísérletről készült a Nap nélküli világ című film. A búvárok által használt víz alatti létesítmények napjainkban is közkedvelt merülőhely.
- 1965. június 10-én alakult meg a napjainkig is a könnyűbúvárkodás minden területén eredményesen működő AMPHORA Búvár Klub.Philippe Cousteau

- 1979. június 28-án a Tajo folyóra történő leszállás alkalmával balesetet szenvedett a Cousteau csoport Calypso nevű kutató hidroplánja. A szerencsétlenség során életét vesztette a kiváló búvár és operatőr Philippe, Cousteau 37 éves fia, aki egyben legközvetlenebb munkatársa is volt a kapitánynak. Cousteau fia tragikus halála után foglalkozott a visszavonulás gondolatával, amit néhány hónap után elvetett, és másik fiát, Jean-Michelt kérte fel munkatársának.
- 1992. június 20-án, Párizsban a CMAS Végrehajtó Bizottsága jóváhagyta az MBSZ Búvárminősítési Szabályzatát. Ezzel a döntéssel Magyarországon hivatalosan is megkezdődött a Világszövetség búvároktatási rendszerének működése. A Szabályzat elfogadásával a CMAS egyúttal feljogosította az MBSZ-t a kétoldalas, fényképes nemzetközi búvár- és búvároktatói minősítő kártyáinak magyarországi kiadására is.


(Nagyításért katt a képre)

Az oldal, az Euro-Hungária Alapítvány támogatásával készült