Új UEF tankönyv: Merülések Nitrox keverékkel


Egy újabb kötettel gyarapodott a búvár könyvespolca: megjelent a UEF gondozásában a Merülések NITROX keverékkel című könyv. Ez már a Víz alatti Felfedezők Szövetség tankönyv sorozatának a hatodik tagja. (Emlékeztetőül megjegyezzük, hogy korábban már a Szövetség kiadta a szabadtüdős-, alapfokú-, haladó-, roncsmerülő, mélymerülő ismereteket tartalmazó tankönyveit.)

A Merülések NITROX keverékkel egy szerzőpáros alkotása, a könyvet Kerékgyártó Attila és Stitz Attila búvároktatók írták. A Szövetség a korábbi tankönyv készítési-szerkesztési gyakorlatát ezúttal folytatta, a két szerző mellett a könyv elkészítésében számos UEF búvároktató működött közre. A tankönyvet az írói Malmos Attila, Nagy Gábor és Nagy Sándor szakmai elgondolásai és útmutatásai alapján vetették papírra, a tartalmat szakmai szempontból Fazekas Tibor és Selmeczi Dániel ellenőrizte. A szerzők fotói mellet Márkus László és Süvegh Imre felvételei is színesítik a könyvet. Az, hogy ezúttal is egy alkotói közösség munkáját tarthatjuk kezünkben, alátámasztja a Víz alatti Felfedezők Szövetségének elgondolását, mely szerint a tankönyvek elkészítését csoportmunkának tekintik.

Említettük, hogy fotók színesítik a kötetet, ez valóban így van, mivel a szépkiállítású, tetszetősen szerkesztett tankönyv színes nyomással készült. A kötet grafikai tervezését, szerkesztését Király Eszter végezte (ő készítette a könyv szép és érdekes ábráit is), aki méltán lehet büszke erre a munkájára is. A kötet szerkezete, szerkesztése követi az előző tankönyveknél már megszokott áttekinthető felépítést, mondhatni azt, hogy megfelel a UEF „szabvány”-nak.

A NITROX búvár által elsajátítandó ismereteket a szerzők hat fejezetben foglalták össze, s az elsajátított ismeretek önellenőrzését a könyv végén található tesztek is segítik. A Merülések NITROX keverékkel egyes fejezetei: bevezető, történelem, fizikai ismeretek, felszerelések, egészségügyi ismeretek, merüléstervezés. A szerzők jó arányérzékkel találták el az egyes fejezetekben az adott témához tartozó általános ismerethalmaz azon részeit, melyek szükségesek a NITROX merülések sajátosságainak elsajátításához. Így elkerülték a tárgyhoz szorosan nem tartozó, korábban a búvárhallgató által már megtanult ismeretek - némileg - felesleges megismétlését. Nem mond ennek ellent, hogy megtalálhatók az egyes anyagrészekben a korábban tanult tudást felfrissítő részek is. A könyv egyik érdekessége, hogy egy olvasmányos és tartalmas, illusztrált fejezetben mutatják be a szerzők a NITROX merüléseket lehetővé tevő tudományos elméletek, illetve gyakorlat fejlődését. Első elolvasás után úgy tűnik, hogy a tankönyv megfelelő mennyiségű, tehát elégséges információt ad azoknak a kedvtelési célú búvároknak, akik merüléseik alkalmával használni kívánják ezt a légzőgázt. A könnyen érthető szöveges részek és az áttekinthetően levezetett számítások mellett az ismeretek átadását-elsajátítását közel 60 színes fotó, ábra és táblázat is segíti.

A szép és tartalmas tankönyv nyomdai munkáit a Szinkron Digitál Kft. végezte, kiadója a UEF Kft. A könyv megvásárolható egyes búvárboltokban, a UEF központjában, valamint a UEF bázisain. (Elérhetőségek a www.uef.hu világhálós oldalon találhatók.)

A könyv jó szívvel ajánlható a már NITROX minősítéssel rendelkező búvároknak, búvároktatóknak, de azoknak is, akik csak ezután kívánnak megismerkedni ezzel a merülési lehetőségeiket kiterjesztő ismerettel. Ugyanakkor emlékeztetni kell arra - amire a kötet elején, a bevezetőben a szerzők és a kiadó is felhívta a figyelmet -, hogy bár a tankönyvben minden ismeretet megtalál olvasó, azonban ez önmagában nem elég, hogy NITROX gázt használhasson. A búvár, a merülés biztonsága érdekében, ezen ismeretek teljes körét egy szervezett búvártanfolyamon, elméleti és gyakorlati oktatás keretében, a képzésre jogosult búvároktató irányítása és felügyelete mellett szerezheti csak meg.

A szerzők jókívánságával zárjuk könyvbemutatónkat: „Ezúton kívánunk most neked élvezetes, érdekes tanfolyamot, jó egészséget és szép, biztonságos merüléseket!”


BÚVÁRINFÓ, 2010. ÁPRILIS


SZERKESZTŐSÉG - KKA