A búvár könyvespolcára...


Ezúttal a búvár könyvespolca sorozatunkban nem egy új könyvet ajánlunk, hanem áttekintjük azokat a köteteket, melyek eddig felkerülhettek a polcra. Rövidesen láthatja a T. Olvasó, hogy a polc nem a legjobb kifejezés, mert a magyar nyelven megjelent búvárkönyvek - legnagyobb örömünkre - már egy könyvszekrényt is megtöltenek. Örömünkre szolgál az is, hogy ezek közül a könyvek közül az elmúlt tizennégy évben nagyon sokat bemutattunk T. Olvasóinknak.

Az első Magyarországon megjelent kötet William Beebe: Félmérföldnyire a tenger színe alatt c. könyve volt, melyet a Királyi Magyar Természettudományi Társulat, 1937-ben adott ki. A könyv első fejezetei foglalkoznak szorosabb értelemben a merülésekkel, a szerző az első félszáz oldalon osztja meg búvárélményeit, tapasztalatait olvasóival. A másodikként megjelent búvárkönyvet az első minősítés is megilleti, mert Ugray Károly: Búvárismeretek című kötete (a Közlekedési Kiadó adta ki 1953-ban) volt az első, melyet magyar szerző írt. E két kötetet után napjainkig még 108 búvárkönyv jelent meg.

A könyvek egyharmadának - 33 kötetnek - a szerzője magyar, akik két szerző kivételével mind búvárok. A magyar szerzők könyvei közül egy-egy fő hét, négy és három kötetet írt.

A 110 búvárkönyv közül 1989-ig - lényegében ettől az évtől számíthatjuk, hogy több búvároktatási rendszer kezdte meg hazánkban a kedvtelési célú búvárok oktatását és ebben az évben alakult meg demokratikus választással a Magyar Búvár Szövetség is, mely lényeges változást hozott a hazai búvárszervezetek életében - mindössze 28 kötet jelent meg. A búvárkönyvek kiadásában a legeredményesebb esztendő a 2005-ös volt, amikor 14 könyv jelent meg.

A búvárkönyvek tárgyát is érdemes megvizsgálni. A könyveket hét csoportba osztottuk. Búvártörténetekről 33 kötetben, a víz alatti világ titkainak kutatásáról 8, a barlangi búvárkodásról 3, búvár versenysportról pedig 2 kötetben olvashatunk. A könyvek témáját tekintve - érthető módon - a legnépesebb csoportot a búvár módszertani, búvártankönyvek alkotják, melyek összesen 43 kötetet számlálnak. A víz alatti világ érdekességeiben és szépségeiben gyönyörködni kívánók 6 fotóalbumból választhatnak, a megjelent búvárútikönyvek száma 16.

A búvárkönyvek felsorolását, témakörök szerinti csoportosítását lapunk Világhálós oldalán, a magyar szerzők köteteinek rövid ismertetőjét pedig a magyarbuvar.hu oldalon találják meg az érdeklődők.


BÚVÁRINFÓ, 2008. MÁRCIUS


SZERKESZTŐSÉG