CMAS alapfokú búvártankönyv


Elkészült a CMAS búvároktatási rendszer új alapfokú tankönyve, melynek eredeti anyagát a CMAS bocsátotta ingyenesen az MBSZ, mint a Világszövetség tagszervezetének a rendelkezésére. A magyar nyelvű, A/4 méretű, 120 oldalas színes, gazdagon illusztrált könyv kiadását a CMAS búvároktatók egy - többnyire fiatalokból álló - csoportja készítette elő: Domina Eszter fordította, Torontáli Tamás szerkesztette, a lektorálás nem könnyű munkájában Bácsi Krisztina, Sopronyi Richard, Zelenák József - s a kevésbé fiatal - Borbás Gyula, Fejes László és Roith György vettek részt.

A magyar kiadásban részt vevők nehéz feladatra vállalkoztak, hiszen egy idegen nyelven rendelkezésre álló könyvből egy "hasonmás" előállítása volt a feladat. Ez több szempontból is nehézséget jelentett: egyrészt egy olyan fordítást kell készíteni, mely nemcsak magyar szavakkal, de magyarul is íródik. Úgy gondoljuk, hogy az elmúlt években idegen nyelvből fordított búvárkönyvek közül e kötet a jók kézé tartozik. A másik nehézséget az jelentette, hogy a CMAS a könyv "egy az egyben" történő megjelentetését, és nem egy "kibővített, módosított" kiadást engedélyezett. (A nyomdába adás előtt a CMAS ellenőrizte az anyagot.) Ennek az elvárásnak a teljesítésekor a szerkesztők egy régi mesében, Mátyás király és az okos lány esetének történetében leírtak logikája szerint jártak el: nem változtattak, de számos esetben a hazai szabályok előírásait "idézet formájában" becsempészték a megfelelő helyekre. Ennek ellenére egyes területeken a "folyamatosság, az egymásra épülés elve" - véleményünk szerint - nem mindig érvényesül. A tartalmi kérdésekkel kapcsolatban némi kritikát is meg kell fogalmaznunk. A könyv vége felé úgy tűnik, mintha az eredeti szerzők belefáradtak volna a munkába, s számos fontos kérdés szöveges kifejtését egy-egy nagyvonalú felsorolással, vagy folyamatábrával "intézték el".

A könyvben nagyszámú számítógépes grafika található, melynek búvár figurácskája (szeretettel el is neveztük "Feje Nagy Búvárká"-nak) fogja leginkább az olvasók "tetszés-indexét" megosztani. Feje Nagy Búvárkával viszont a könyv eredeti szerzői elkerülték azt a más "módszertaninak" minősülő búvárkönyvek gyakori fogyatékosságát, hogy "hibás" fotók tömegével tévesztik meg a "gyanútlan" kezdő búvárhallgatót.

Köszöntjük az új könyvet, reméljük, hogy az abban foglalt ismeretek alapján - természetesen búvároktató vezette tanfolyam keretében - sok, ma még "csak" szárazföldi társunk jut majd el a kékségek csodái közé.


BÚVÁRINFÓ, 2005. MÁRCIUS


SZERKESZTŐSÉG