Csomós Róbert - Búvárkalandok bibliai vizeken


Az Árgus Kiadó gondozásában jelent meg Csomós Róbert: "Búvárkalandok bibliai vizeken" c. könyve.
A szerző 1956. késő őszén, 26 évesen hagyta el Magyarországot, miután megjárta az AVH börtöneit, s fegyverrel harcolt a forradalomban. Könyvében így vall magáról az író: "Eddig magyar volt és zsidó. Magyar már nem lehetett többé, a Haza elveszett, akkor pedig zsidó akar lenni, mert ezen kettőn kívül semmi más identitása nincs..." Csomós Róbert Izraelbe, a "Nap országa, kék vizű tenger partja felé" vette útját, hogy új hazát keressen...
A bibliai vizeken volt halász, vízimentő, búvár, kalandjait 1991-es Magyarországra történő visszatérése után tíz évvel vetette papírra. Megszámlálhatatlan történetet olvashatunk roncsokról, halakról, cápákról, barlangokról, régiségekről, kockázatos mélymerülésekről, búvár barátokról és ellenlábasokról, sikerekről, kudarcokról, szórakozásról és munkáról, nehéz megélhetésről, nehezen megszerzett kenyérről, s a siker öröméről. Gyakran kavarog, szinte vibrál a cselekmény, egymásba fonódnak az események. Érződik, hogy az író számára nagyon fontos a távoli múlt minden apró részlete, amit ma is átjárnak az érzelmek, indulatok, a szubjektivitás megnyilvánulásai. A szerző kedvelt céltáblái a "kocabúvárok". Hogy ennek a túlzott ellenszenvnek mik a kiváltó okai - számomra - csak a könyv lapjai "mögül" olvashatók ki... A búvártörténetek egyedülállóak: egy sajátos világ, sajátos történetei bontakoznak ki a lapokról...
A könyv végén két epilógust találunk, melyek Csomós Róbert a könyvében határozottan megfogalmazott véleményeire, kritikáira, esetenkénti indulatos kitöréseire magyarázatot is adnak. Az író - számomra úgy tűnt - csalódott és keserű ember... A második epilógusban a szerző a magyarországi búvárkodásról is véleményt alkot, s tanácsot is ad napjaink búvárainak. Ezt tán nem kellett volna, de legalábbis a vélemény kimondása, s főleg leírása előtt az elmúlt 40-50 év magyarországi búvártörténetével célszerű lett volna megismerkednie...
Kellemes kalandozásokat és felfedezéseket kívánok a könyv segítségével a bibliai vizek, földek, és az ott élő emberek titkaiban!


BÚVÁRINFÓ, 2004. SZEPTEMBER


KOLLÁR K. ATTILA