Biztosan sok Tisztelt Olvasónk ismeri ezt a jelet. Akik még nem találkoztak ezzel a jellel, azoknak eláruljuk, az ősi magyar (székely-magyar) rovásírásban* így írják a 100-as számot. Azért adtuk a "százas" számot cikkünk címének, mivel a BÚVÁRINFÓ századik lapszámát tartja kezében a T. Olvasó.

Számunkra igen nagy jelentőségű ez a jubileum, és reméljük, hogy minden olvasónk is együtt örül velünk. Bűvös számnak tartjuk a 100-at, (igaz nem csak mi, gondoljunk a mondák, népmesék világára, ahol néhány más számmal együtt megkülönböztetett figyelmet fordítanak a mesemondók, regölök a száznak) aminek az elérése megújult erőt ad munkánkhoz. Természetesen nem csak ezért fontos számunkra ez a szám, de úgy gondoljuk, hogy a századik lapszám egy tekintélyt is ad a BÚVÁRINFÓ-nak.

A századik megjelenéssel messze túlszárnyaltunk minden eddig megjelent búvárlapot, búvárújságot. (Emlékeztetőként, a hazai búvárlapok közül eddig a leghosszabb életű és legtöbb számot megjelentető újság a Könnyűbúvár Értesítő volt, mely 1969-76. közötti hét esztendőben összesen 16 alkalommal jelent meg a Magyar Könnyűbúvár Szövetség kiadásában.) Amennyiben tehát nem indul valamikor a közeljövőben egy búvár napilap, vagy heti újság, még hosszú időnek kell eltelni, hogy hasonló jubileumról adjon hírt bárki is.
A BÚVÁRINFÓ próbaszáma 1994. decemberében jelent meg. Az első számot és a mai újságot összehasonlítva jól látható a fejlődés: 4 oldalból állt a lap, hat hírt, cikket és 14 hirdetést, illetve információt tartalmazott.

Az induló lap célkitűzéseit az első vezércikkben, a "Beköszöntő"-ben fogalmaztuk meg:
"...Állandó rovatainkban ... a gyakorló búvárok részére hasznos és fontos információkat tervezünk közreadni. Szeretnénk segíteni, hogy a túrát szervezők és azon részt venni kívánók, a felesleges felszereléssel rendelkezők és a vásárolni szándékozók, az oktatók és a búvárkodás ismereteinek elmélyítését szándékozók egymásra találjanak..."

Lényegében egy a búvárok számára ingyenes, - engedjék meg, hogy nagyképű legyek - közszolgálati lap célkitűzései olvashatók az idézetben. A BÚVÁRINFÓ számait lapozgatva, úgy gondoljuk, hogy teljesítettük a vállalt feladatokat. Még kísérletet sem teszünk, hogy felsoroljuk a közérdekű, ingyenesen közzétett sokféle hírt, információkat, ezt - úgy gondoljuk - mindenki észreveszi, lapunk olvasása közben.

A "Beköszöntőben" rögtön segítséget is kértünk a magyar búvártársadalomtól: "...Ahhoz, hogy a lap sok, jó és hasznos információt is tartalmazzon, arra lenne szükség, hogy ezek eljussanak a Szerkesztőségbe. Számítunk segítségére!" Nos, nagyon sok búvártól kaptunk nagyon sok segítséget, ami alapul szolgált ahhoz, hogy valóban sok jó és hasznos információt tartalmazzon a BÚVÁRINFÓ. Lehetetlen lenne felsorolni a búvárok, búvároktatók, búvárklubok, oktatási rendszerek, szervezetek nevét, ezért csak általánosságban tudjuk megköszönni mindenkinek a híreket, információkat, fotókat, rajzokat, emblémákat és a sok-sok jó tanácsot. Az egyes számok nem jelenhettek volna meg a lapunkat hirdetéseikkel megtisztelő megrendelők nélkül, köszönet illeti őket is.

A BÚVÁRINFÓ-nak voltak jobb és sajnos rosszabb időszakai is. A mélypontokon is kitartottunk eredeti elgondolásunk mellett: a búvárok ingyen kapjanak információkat. Nem engedtünk a "fizetős lap" csalóka anyagi előnyeit kecsegtető - meggyőződésünk szerint - hamis, csalfa csábításának. A nehéz napokban is ellenálltunk az egyszerű megoldásoknak, s nem szüneteltettük a lapot, vagy alakultunk át kéthavi, esetleg negyedéves újsággá. Ugyancsak nem engedtünk a "nagy újság" bűvöletének, s ezért legalább fél tucat pénzügyi befektető ajánlatát elhárítottuk, hogy segítségükkel "színes-szélesvásznúvá" átalakuljunk. Úgy gondoljuk (tudjuk), jól döntöttünk ezekben a kérdésekben.

A BÚVÁRINFÓ mindig bizalommal volt, és lesz a jövőben is azokkal, akik hozzá fordultak. Legjobban az bizonyítja ezt, hogy soha nem kérjük előre a hirdetési díjak befizetését. A bizalmunkkal szinte soha nem éltek vissza eddig: a kilenc év alatt tíz alatt van a kifizetetlen számlák száma, ezek túlnyomó része magánhirdetés.

Sajnos voltak az évek során olyan esetek is, hogy hibáztunk. Ennek ellenére nem tudunk olyan esetről, hogy hibánkat ne javítottuk volna ki, s akinek kárára elkövettük, az haraggal fordított volna hátat nekünk.
Fontosnak tartjuk, hogy egy ilyen összegező cikkben szóljunk a jövőre vonatkozó elgondolásainkról is. Néhány éve megfogalmaztunk egy gondolatot: "Minden, ami búvár", s ezt használtuk, használjuk reklámszövegeinkben. (Valószínűleg ez egy nagyon jó gondolat, mivel egyre gyakrabban olvassuk különféle búvár reklámszövegekben, esetleg kis módosításokkal. Nem igazán örülünk ennek a "jelenségnek".) Ez a gondolat - véleményünk szerint - jól kifejezi a tartalmi teljességet, a nyitottságot, a "mindenkihez" szólást, s mindenki megjelenési, megszólalási lehetőségét.

Lapunk független újság, így függetlenek vagyunk minden búvár szervezettől - lehet, hogy sokak számára ez meglepetés - így a Magyar Búvár Szakszövetségtől is. A BÚVÁRINFÓ és Szerkesztősége kizárólag a lap tulajdonosának (a Zöld Vonal Kft. és az Euró-Hungária Alapítvány) az útmutatásait köteles betartani. Pont ezért a jövőben is teljes nyitottsággal, az emberileg elvárható objektivitás határain belül fogjuk szolgálni a hazai búvártársadalom érdekeit. Nyitottak vagyunk mindenki felé, s tovább fogjuk folytatni a köz, a búvártársadalom lehető legjobb és legpontosabb tájékoztatását. Szívesen adunk helyt - mint eddig is - a jogilag és etikailag elfogadható és felvállalható gondolatoknak, véleményeknek. (Itt említjük meg, hogy a lapunk fennállása óta - legjobb tudomásunk szerint - egyetlen egy alkalommal sem utasítottunk vissza közzétételre megküldött véleményt.) Egy újság, így a BÚVÁRINFÓ lehetőségei is korlátozottak, azonban e határokat igyekszünk kitágítani a negyedik éve folyamatosan működő és folyamatosan fejlődő honlapunkkal. Javasoljuk, időnként keressék fel a www.buvarinfo.hu oldalait, melyeknek már negyedszázezer látogatója volt.
Sok évvel ezelőtt indultunk el egy célkitűzéssel, egy stílussal, egy sajátos megjelenési formával. Jó elgondolással, jó irányba indultunk?

Úgy gondoljuk, igen. Nem csak azért, mert eljutottunk a századik lapszámig, hanem azért, mert egyre nagyobb a T. Olvasók érdeklődése a lapunk iránt.

Befejezvén jubileumunkról szóló gondolatainkat, további sok száz megjelenést kívánunk lapunknak, a BÚVÁRINFÓ T. Olvasóinak pedig kívánjuk, hogy sok kellemes órát töltsenek el lapunk olvasásával.

*ROVÁSÍRÁSRÓL

"...a magyar rovásírás egyidős az emberiség íráskultúrájával. Az eddigi legrégebbi lelet a Kárpát-medencében lévő Tatárlakáról való 6.500 (!) éves agyagkorongocska, melyeknek rovásbetűi megtalálhatók a magyar címerben is. ..." (Csillag Vilmos Rovásvilág c. művének bevezetőjéből)

Ajánlott könyvek a rovásírásról:
- Buday Zsolt László - Kóta Mariann - Varga Géza: Rovásírás és mitológia - Írástörténeti Kutató Intézet
- Friedrich Klára: Rovásírás-gyakorlatok nem csak gyerekeknek 1.-2. rész - Magyar Ház Kiadó
- Magyar Adorján: Ős magyar rovásírás - "A Fáklya" kiadása, Warren, OHIO, USA
- Für Zoltán: A magyar rovásírás ABC-s könyve - A szerző kiadása
- Csillag Vilmos: Rovásvilág - A szerző kiadása
- Varga Géza: A székely rovásírás eredete
- Fridrich Klára - Szakács Géza: Kárpát-medencei birtoklevelünk a rovásírás
- Koricsánszky Attila - A napút ábécéje - a magyar rovásírás


BÚVÁRINFÓ, 2003. MÁRCIUS


KOLLÁR K. ATTILA