Új búvárkönyvek!


2002 az olvasás éve - ne feledd:
...csak a Könyv kapcsol múltat a jövőbe...

Indul a búvárszezon. Bizonyítja ezt az is, hogy Szerkesztőségünkhöz szinte naponta érkezik merülő-helyek, búvárbázisok iránt érdeklődő e-mail. A nyári búvárprogramokat tervezők szíves figyelmébe ajánlunk két - lapunkban korábban már bemutatott - igen hasznos információkat tartalmazó könyvet.

A hazánkhoz legközelebb lévő tengerhez, az Adriához látogatók számára a túra és merülés szervezést segíti és könnyíti meg

Ivana Ostoic: Búvárkodjon Horvátországban című - magyar nyelvű - könyve. Kapható egyes búvárboltokban.

Az Adriánál távolabbi utakat tervezőknek segít búvárprogramjuk kialakításában a Magyar Könyvklub által kiadott: Wolfgang Sedelmaier: Nagy búvárkalauz című "információtár". A könyv megvásárolható a Magyar Könyvklub boltjaiban, illetve megrendelhető e-mailon: rendelés@mkk.hu címen.

Segítség azoknak, akik könyvtárukat akarják bővíteni: antikvárium az interneten: www.antikva.hu

Rövidesen megjelenik Mozsáry Gábor: "Föld alatti vizek mélyén" című könyve a Ráció Kiadó gondozásában. A könyv ismételt kiadás, az 1985-ös megjelenés alkalmával - sajnos - néhány hónap alatt eltűnt a könyvesboltokból. A szerző a magyarországi víz alatti barlangkutatás ""aranykorába" viszi vissza az olvasót. A könyvben szereplő barlangi kutatások, feltárások helyszínei ismertek lesznek az olvasóknak, mert egy részük napjainkban is közkedvelt és sűrűn látogatott merülőhelyek. A könyv lapjain kirajzolódik a hazai víz alatti barlangok felfedezésének korszaka, melynek a szerző testvérével és Amphorás búvár barátaival tevékeny résztvevője volt.

Kollár K. Attila: UEF Haladó búvár ismeretek (Kiadó: UEF Kft.) A könyvet illusztráló fotók Komáromi Kolos és Csoma Tamás felvételei. A számítógépes ábrákat Kollár Krisztián készítette. A könyv grafikai tervezését, nyomdai előkészítését Henk Mihály irányításával az ARCUS PLUS Kft. végezte. További információk a Búvárinfó 9. oldalán találhatók.

Tapolcai Életrajzi Lexikon (Összeállította: Kertész Károly, Tapolca 2000.) A 270 oldalas kiadvány 450 helyi nevezetes személyt mutat be, akik között számos kiemelkedő barlangkutató (... dr. Kadic Ottokár, dr. Kessler Huber, Lócczy Lajos, Plózer István, ...) is szerepel. A könyv beszerezhető a tapolcai Városi Könyvtárban, a Városi Múzeumban és a Tourinform Irodában. (Forrás: MKBT Műsorfüzet)

Kollár K. Attila: Könnyűbúvár ABC (Kiadó: Zöld Vonal Kft. - 4. átdolgozott kiadás) A könyv első kiadása 1994-ben, a Magyar Búvár Szövetség megbízásából, a CMAS búvároktatási-, és minősítési rendszer irányelveit figyelembe véve, az MBSZ Búvárminősítési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően készült. Az A/4 formátumú könyv több mint 150 oldal terjedelemben, 10 fejezet keretében foglalja össze az alapfokú búvárismereteket.

Magyar Sportenciklopédia (A-K) I. kötet (Kossuth Kiadó)

BÚVÁR VEZETÖ TANKÖNYV Szigorú kivételként, szakítva a korábbi hagyományokkal a "könyvespolcra" nem egy könyvet, hanem egy sokszorosított jegyzetet "teszünk fel", a BÚVÁR VEZETÖ TANKÖNYV-et. Rövid lapozgatás után - bár kimaradt a szerzőt, fordítót, kiadót, ajánlást tartalmazó kolofon - rájöhetünk, hogy a NAUI tananyagát tartjuk kezünkben. Az A/4 formátumú jegyzet 182 oldal terjedelemben foglal össze merülésvezetői ismereteket, ezért gondoltuk, hogy többek (sokak), merülésvezetők, búvároktatók érdeklődésére tarthat számot.

"Az emberi szellem teljessége a tiéd is. Élj vele mindennap, ahogyan lélegzik az ember."
Márai Sándor Füveskönyvében olvashatók e szavak.
Talán ez a két mondat elégséges ok lehetne arra, miért szentelünk egy évet az olvasásnak...

(idézet P. Z. az Olvasás éve kezdetén c. a Magyar Nemzetben megjelent köszöntőjéből.)


A június 6-án kezdődő 73. Ünnepi Könyvhéttel befejeződik az "olvasás éve", ennek kapcsán minden T. Olvasónk szíves figyelmébe ajánljuk az alábbi gondolatokat:

"Könyvvel akkor lép először kapcsolatba az ember, amikor gyermekkorában mesét olvasnak neki, ... és megmagyarázzák neki, hogy nem szabad a könyvet bántani, rongálni. A könyv nem játék kisfiam! ... A könyv nem játék, hanem játszótárs. ... Olvasni annyi, mint megmászni a szellem csúcsait. ... Olvasni, megolvasni, ráolvasni, kiolvasni. Számon tartani, gyógyítani, törvényt ülni, láttatni. ... az olvasás szavunk körülírja a láthatót és a láthatatlant. És ez ennek a csodálatos igének az igazi értelme. ..."
(Idézet V. A. "Játszótársunk a könyv" c. gondolataiból. Forrás: Magyar Nemzet)

Az idei könyvhét igazán kedvezett a búvároknak, mert két olyan könyv jelent meg, melyek tartalma is bizonyítja a mondást: "...csak a Könyv kapcsol múltat a jövőbe...". Víz alatti régészeti feltárásokra, a barlangok világába, érdekes és híres roncsokhoz, víz alatti építményekhez vezeti el az Olvasókat

Daniel Lenihan: Merülés című könyvében. A szerző 1975-töl "járja" a vizek mélyét az SCRU, az Elsüllyedt Kulturális Kincsek Különítménye csapatával. A régész búvár - aki elkötelezettje a történelmi műkincsek megóvásának - terjedelmes (360 oldal) könyvében megosztja élményeit és tapasztalatait az észak-amerikai kontinensen végrehajtott különleges merüléseiről, és bevezeti a régészeti feltárások műhelytitkaiba is az érdeklődőket. A mű a JLX Könyvkiadó gondozásában jelent meg.

Kiemelten ajánljuk az egész magyar búvártársadalom figyelmébe Balogh Tamás - Csepregi Oszkár: A Szent István csatahajó c. könyvét. Ez a könyv valóban a múltat kapcsolja a jövőbe, mert a Szent István csatahajó - mindenidők legnagyobb magyar hajója - 1918. június 10-i hadi katasztrófáját? és az elmúlt évek (1994-1997.) magyar búvár régész expedícióinak történetét dolgozza fel. A könyvben a múltat idézi a magyar ipartörténet remekeként számon tartott hadihajóról, és a sors fintoraként is tekinthető tragédiájáról szóló fejezetek. A jelent és a jövőt képviselik a könyv azon részletei, melyek a búvártársadalmuk által közismert személyek által számtalan nehézséget és kockázatot vállaló, a jövőnek szóló kutató-feltáró munkája kerül bemutatása. Csepregi Oszkár, a könyv egyik szerzője az MBSZ elnökeként mindig megkülönböztetett figyelemmel és lelkesedéssel foglalkozott a Szent István expedíciókkal, melyek eredményei nem kis részben neki köszönhetők. A könyv kiadója a General Press.
Az adott időpont történelmi környezetének fontosabb eseményeiről lásd külön jegyzetünket!

Negyedik éve dúlt az I. Világháború 1918-ban. A hadviselő felek mindenáron a fegyverek döntését akarták. Németország némileg megkönnyebbült, mivel márciusban Oroszországgal aláírta a breszt-litovszki békét és így a felszabaduló haderejével a nyugati fronton győzelemre számított. Az Osztrák-Magyar Moranchia az olasz fronton akart eredményeket elérni. A Monarchia hadvezetése - hadiflotta parancsnoka Horthy Miklós ellentengernagy volt - a KORFU-terv értelmében az otrantói-szorosnál lévő ANTANT hajókból álló blokádot szét akarta zúzni. A hadihajók június 9-én elindultak a terv megvalósítására. Premuda térségében a következő nap hajnalán következett be a hadviselés torz fintora. Az erős ködben haladó hadihajókat véletlenül felfedezte az olasz Luigi Rizzó fregattkapitány MAS-15 típusú, alig 16 tonnás motorcsónak parancsnoka. Az olaszok az "ugrócsónak" mindkét torpedóját kilőve "halálosan" megsebesítették a 28 cm vastagságú páncélzattal rendelkező, közel 22.000 tonna súlyú, 151,5 méter hosszú csatahajót, mely három órán belül elsüllyedt. Az otrantói zár feltörésének terve így meghiúsult.

Németország, a Monarchia és szövetségeseik támadásai rövid sikerek után elakadtak, és az ANTANT minden fronton ellentámadást indított. Októberben Németország, a Monarchia és szövetségeseik egyaránt letették a fegyvert. A győztes ANTANT és szövetségesei 1919. januárjában kezdték meg a békekonferenciát Párizsban. A veszteseket, így Magyarországot sem hívták meg a tárgyalásokra, és az országunk területének nagy részét megszálló ún. utódállamok igényei szerint döntöttek. A Károlyi-féle kormány, majd a kommunisták előretörése, a Tanácsköztársaság diktatúrája, a cseh- és román fegyveres támadások (a román hadsereg bevonult Budapestre) miatt hazánknak nem volt érdemleges külpolitikája, és nem volt az ANTANT által elismert kormánya sem. Ebből a helyzetből kimozdulást csak az 1920-as esztendő hozott. A Párizsban diktált feltételek szerint 1920. februárjában nemzetgyűlés ült össze Budapesten, és Magyarország államformájává a király nélküli alkotmányos királyságot tette, kormányzójának megválasztotta Horthy Miklóst.

Sor került végül is 1920. június 4-én a versailles-i Trianon kastélyban az I. Világháború lezárására Magyarország számára is a nemzeti tragédiánkat jelentő békeszerződés aláírásával. A döntés értelmében hazánkat megcsonkították és szétdarabolták, területe 282.000 km2-röl 93.000 km2-re zsugorodott, lakóinak száma 18,2 millióról 7,6 millióra csökkent...


BÚVÁRINFÓ, 2002. ÁPRILIS-MÁJUS


SZERKESZTŐSÉG