KORMÁNYHATÁROZAT AZ UNESCO VÍZ ALATTI ÖRÖKSÉG EGYEZMÉNYHEZ VALÓ CSATLAKOZÁSRÓL

2013. NOVEMBER 20.

„Tisztelt Olvasó! Nagyon fontos mérföldkőhöz ért a magyar víz alatti régészet. Küszöbön áll hazánk csatlakozása az UNESCO víz alatti kulturális örökséget védő egyezményéhez!” – olvastuk az Örvények titkai – buvarregesz.blog.hu oldalán Dr. Tóth J. Attila búvárrégész tollából. A bejegyzés így folytatódik:

Az UNESCO vonatkozó oldala ide kattintva érhető el.

A határozat szövege az alábbi:

„A Kormány 1833/2013. (XI. 15.) Korm. határozata a víz alatti kulturális örökség védelméről szóló UNESCO egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
1. egyetért a víz alatti kulturális örökség védelméről szóló UNESCO egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) bemutatott szövegével;…
2. felhatalmazza a külügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt az Egyezmény bemutatott szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
3. felhívja a külügyminisztert, hogy az Egyezmény szövegének végleges megállapításához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
4. elfogadja az Egyezmény kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli az Egyezmény szövegének végleges megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki.

Orbán Viktor s. k., miniszterelnök”


Forrás: buvarregesz.blog.hu