OKJ SPORTOKTATÓ ÉS SPORTEDZŐ KÉPZÉS

2012. JÚLIUS 19.

A TF Felnőttképzési Csoportja a Magyar Olimpiai Bizottsággal együttműködve egyszeri alkalommal távoktatású rendszerű sportedző és sportoktató tanfolyamot indít 2012 szeptemberében. (Megjegyzés: A 2004. évi I. törvény a sportról és kiegészítő rendelkezése értelmében, a búvároktatóknak oktatási tevékenységük folytatásához más vonatkozó előírások betartása mellett, rendelkezniük kell érvényes, az 1993. évi LXXVI törvény 12§-a értelmében az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott OKJ: 33896201 azonosító számú,Búvár Szakágban Sportoktató minősítéssel is.) Bővebb információk a képzéssel kapcsolatban az alábbiakban olvashatók…

A TF Felnőttképzési Csoportja a Magyar Olimpiai Bizottsággal együttműködve egyszeri alkalommal távoktatású rendszerű sportedző és sportoktató tanfolyamot indít 2012 szeptemberében. (Megjegyzés: A 2004. évi I. törvény a sportról és kiegészítő rendelkezése értelmében, a búvároktatóknak oktatási tevékenységük folytatásához más vonatkozó előírások betartása mellett, rendelkezniük kell érvényes, az 1993. évi LXXVI törvény 12§-a értelmében az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott OKJ: 33896201 azonosító számú,Búvár Szakágban Sportoktató minősítéssel is.) Bővebb információk a képzéssel kapcsolatban az alábbiakban olvashatók.

A sportoktatói és sportedzői képzésre vonatkozó kiírás letölthető itt.

Bővebb információk a képzéssel kapcsolatban az alábbiakban olvashatók:

Együttműködő partnerek:
MOB nem olimpiai sportágak
(38 nem olimpiai sportág + 12 együttműködő sportágak),
Semmelweis Egyetem TSK (TF)

Tandíj:
- tandíj: általános elméleti modulok
200-230 fő jelentkező esetén: 50.000.-Ft
231-250 fő jelentkező esetén: 40.000.-Ft
251 fő felett: 30.000.-Ft
- tandíj: sportedző sportági képzés 0.-Ft (a sportági szakszövetség biztosítja a képzést)
- szakmai vizsgadíj összesen (elmélet + gyakorlat) 50.000.-Ft

Tervezett jelentkezők száma: 251-300 fő

Képzés jellege: e-learning, távoktatás

Képzés szakmai tartalma: A sportági elméleti és gyakorlati képzést (0083-06-os modul sportoktatóknak, 0084-06-os modul sportedzőknek)
Sportági képzés, szövetségeknél: 60 óra sportoktatóknak, 100 óra sportedzőknek

Általános elméleti képzés:
Konzultációs napok száma: 4 nap x 10 óra
Képzés konzultációk helyszíne: Semmelweis Egyetem TSK (TF)
Budapest 1123 Alkotás u. 44.

Jelentkezés határideje: 2012. szeptember 1.
Oktatás kezdete: 2012. szeptember

Általános elméleti modulok:
„Az egészséges életmód népszerűsítése”
„A sport, mint a nevelés színtere és eszköze”
„A sporttevékenységgel kapcsolatos ártalmak megelőzése, felismerése, kivédése”
„Tanfolyamszervezés és vezetés”
„Rutin és egyéb feladatok”
Szükséges végzettség: Sportedzői szakképesítés esetén:
érettségi, egészségügyi alkalmasság,
Sportoktatói szakképesítés esetén:
befejezett 10 évfolyam, egészségügyi alkalmasság
Sportszakmai előképzettség: sportágban eltöltött idő, megszerzett szint a sportszövetségi követelmény alapján sportági jártasság, versenyzői múlt.
Képzés díja a hallgatók számára: létszám függvényében 30.000.- Ft - 50.000.-Ft a tanfolyam megkezdése előtt
 50.000 Ft a vizsgák megkezdése előtt
Képzésben résztvevők életkora: min. 18 éves kortól
A képzésben való részvétel feltétele:
sportszövetségi ajánlás, hiszen ez egy egyszeri kedvezményes lehetőség, jutalom a részvevők számára!
sportegészségügyi alkalmasság
szakmai életrajz előzetes leadása sportszövetség felé

Sportági gyakorlatot irányító felelős személy: sportági legmagasabb képzettséggel rendelkezik, sportági vezetés jelöli ki összeállítja a tételsort, tematikát, vizsgáztat

Vizsgák: 2013. május
Vizsga tartalma: 6 modul, 12 vizsgafeladat
(6 írásbeli, 5 szóbeli, 1 gyakorlati)
Vizsgabizottság összetétele: a vizsgabizottság elnökét a felelős minisztérium jelöli ki, 2 főt a sportági szakszövetség delegál (ebből 1 fő a kérdező tanár, 1 fő a szakmai kamara képviselője)
Eszközök: Az új képzési forma elindításához rendelkezésre áll a Semmelweis Egyetem E - learning és Digitális Tartalomfejlesztő Központjának hardver háttere. Lehetőség van a sporttudományi képzéssel foglalkozó felsőoktatási intézményekben található videokonferencia rendszerek igénybe vételére is, melyek működését az NIIF (Nemzeti Információs és Infrastruktúra Fejlesztési Intézet) koordinálja Dr. Kokovay Ágnes közreműködésével
Projekt lényege: A Magyar Olimpiai Bizottság egyetlen köztestületként történő megszerveződése, és a sporttörvény szabályzásából következően egyetlen alkalommal induló (a nem olimpiai sportágaknak felzárkózásra esélyt adó, 38 nem olimpiai sportág + 12 együttműködő sportág) OKJ sportoktatói és sportedző képzés.
A képzés újdonsága az e-learnig módszer alkalmazása! Az alkalmazott segédanyagokat sokkal részletesebben, egyéni tanulásra alkalmasabb módon állítjuk össze!


Forrás: buvar.hu