Egy újabb adalék a magyarországi búvárképzés történetéhez...

 


Viszonylag pontos ismereteink vannak a hazai könnyűbúvárok képzésének, oktatásának történetéről, Sokkal kevesebbet tudunk azonban az azt megelőző idők, a nehézbúvárok oktatásának történetéről. A közelmúltban egy érdekes anyagot találtunk, melyből a magyarországi nehézbúvárok képzéséről egy újabb adattal szolgálhatunk a búvároktatás történetéhez. A Révai Nagy Lexikona a "Búvárlegénység" címszó alatt az alábbiakat írja: "...azaz búvármesterségben (...) különlegesen kiképzett legénység minden tengerészetben van, különösen a torpedó- és akna-szakmabeli legénység közt, minthogy e 2 fegyvernem sok búvármunkát igényel. Az osztrák-magyar haditengerészet B.-e között minden rendfokozat képviselve van. Kiképzésük külön tanfolyamokban történik. A tisztek egy része szintén részesül ily kiképzésben."

A Révai Nagy Lexikona első köteteinek szedési munkálatai 1910. augusztus 5-én kezdődtek meg, tehát ekkor már a fenti idézetet alapul véve már volt - jól szervezett, több lépcsős, rendszeres - búvároktatás. Jogosan vetődhet fel a kérdés, hogy ez egy kezdeti időpont, vagy volt-e előzménye. Nos, erre - egyenlőre - biztos választ nem tudunk adni, azonban következtethetünk néhány tényből, hogy ezekben az években kezdődhetett a búvárok képzése. A Révai Nagy Lexikon "alapanyagául" a Pallas Nagy Lexikona szolgált. (A kiadó csődje után a legnagyobb hitelezője, a Révai Rt. vásárolta meg a lexikon anyagát.) A Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt. a lexikon köteteit 1893. és 1897. között adta ki 16 kötetben, majd 1900-ban megjelentetett még két pótkötetet is. Ezekben a kötetekben azonban még nincs szó hazai búvárok képzéséről. Így - közvetett módon - arra következtethetünk, hogy a hazai haditengerészet keretében, az említésre érdemes búvárképzés kezdete az 1906-os év közelébe tevődik. Természetesen felvetődhet, hogy a búvárok képzésével kapcsolatos anyag kimaradt a Pallas pótkötetéből is, így a kezdetek még korábbi időre nyúlnak vissza. Az idő, meg a könyvtárak porosodó dokumentumai - remélhetőleg - mielőbb erre is választ fognak adni...

 

BÚVÁRINFÓ, 2007. NOVEMBER-DECEMBER

KOLLÁR K. ATTILA